Trygghetspakken - et forskningsprosjekt om velferdsteknologi

Senter for innovasjon og ledelse forsker på bedriftene som leverer produkter og tjenester som hører inn under begrepet velferdsteknologi. Problemet vi ser på er hva som skal til for at innovative løsninger skal tas i bruk og føre til forbedringer for pasienter og ansatte i kommunenes omsorgstjeneste.

Begrepet velferdsteknologi:

Norske myndigheter har definert Velferdsteknologi som teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Begrepet har vært i bruk i det norske helse- og omsorgsfeltetet i omtrent fem år, men noen velferdsteknologiske produkter som trygghetsalarm eller komfyrvakt har vært i bruk i over 20 år.

 

Utstilling:

I år stiller Innovatoriet på campus Vestfold ut velferdteknologiske produkter fra ca 30 ulike leverandører.

 

Norske nettressurser for velferdsteknologi:

Norsk Teknologi

 

Forskningsprosjektet er en del av prosjektet Trygghetspakken som har som målsetting å bidra til forbering av den kommunale pleie og omsorgstjenesten gjennom bruk av trygghetsteknologi. HBVs bidrag er å studere hva som fremmer et godt samarbeid  mellom leverandørene av velferdsteknologiske løsninger og kommunenes pleie- og omsorgstjeneste slik at løsningene blir effektive og brukervennlige.

Forsker i prosjektet er Are Branstad. Han har intervjuet en rekke bedrifter som leverer velferdsteknologiske løsninger om innovasjon og samarbeid med offentlige aktører. Resultatene fra forskningsprosjektet skal publiseres i slutten av 2014.

Andre deltakere i Trygghetspakken er Sintef og flere norske kommuner som ønsker å utvikle sin kompetanse på feltet.

 

 

Begrepet velferdsteknologi:

Norske myndigheter har definert Velferdsteknologi som teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Begrepet har vært i bruk i det norske helse- og omsorgsfeltetet i omtrent fem år, men noen velferdsteknologiske produkter som trygghetsalarm eller komfyrvakt har vært i bruk i over 20 år.

 

Utstilling:

I år stiller Innovatoriet på campus Vestfold ut velferdteknologiske produkter fra ca 30 ulike leverandører.

 

Norske nettressurser for velferdsteknologi:

Norsk Teknologi