Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi handler blant annet om å sette mennesker med omsorgsbehov i stand til å klare flere oppgaver selv.

"Velferdsteknologi er et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan klare seg bedre selv og bidra til økt livskvalitet for den enkelte" - Norsk Teknologi

Det kan også handle om systemer som skal øke tryggheten i hjemmet eller institusjoner. I tillegg finnes mye utstyr som bl.a. kan gjøre det lettere å huske ting, mosjonere, gjøre rent og mestre husarbeid selv.  

 

"Velferdsteknologi er et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan klare seg bedre selv og bidra til økt livskvalitet for den enkelte" - Norsk Teknologi

  • ISOWELL - Fokus på velferdsteknologi

    Prosjektet ISOWELL (Innovation in Systems of Health and Wellbeing) har som mål å øke verdiskaping for parter som blir berørt av velferdsteknologi.

  • Trygghetspakken - et forskningsprosjekt om velferdsteknologi

    Senter for innovasjon og ledelse forsker på bedriftene som leverer produkter og tjenester som hører inn under begrepet velferdsteknologi. Problemet vi ser på er hva som skal til for at innovative løsninger skal tas i bruk og føre til forbedringer for pasienter og ansatte i kommunenes omsorgstjeneste.