Publisering og formidling er viktige oppgaver i sektoren

Publikasjoner og utgivelser

Oversikt over publikasjoner og utgivelser fra forskere ved Senter for innovasjon og ledelse.

Nytelse og nytte i oppmøtebaserte opplevelser

Experience value as a function of hedonic and utilitarian dominant services (Prebensen og Rosengren, 2016)

Turistopplevelser, deltakelse og livskvalitet

The effect of co-creation experience on outcome variable (Mathis, Kim, Uysal, Sirgy and Prebensen 2016)

Opplevelsesverdi som begrep og fenomen

Nina K Prebensen, HSN, Muzzo Uysal, Virginia Tech. University og Joe Chen, Indiana University med boken “Creating Experience Value in Tourism”

Kunden som ressurs i opplevelsesproduksjon

Cocreation as Moderator between the Experience Value and Satisfaction Relationship (Prebensen, Kim og Uysal, 2016)

Vanskelig marked for nye teknologiske løsninger på framtidens omsorgsbehov

Are Branstad med rapporten Innovasjon i velferdsteknologi: Samarbeid i et nytt marked

Hvordan inkludere innbyggerne når framtidens smarte byer skal utformes?

Lasse Berntzen og Marius Rohde Johannessen med artikkelen The Role of Citizen Participation in Municipal Smart City Projects.

De fysiske og de mentale sidene ved å vandre i naturen

Nina K. Prebensen, HBV, og Ingeborg Nordbø, HiT, med artikkelen "Hiking as mental and physical experience".

Studie av læring mellom mester og nykommer

Leif Inge Magnussen med artikkelen "Being Close To Each Other".

Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

Professor Tor Hernes med boka A Process Theory of Organization.
Les pressemeldingen fra Oxford University Press

Hvilken rolle spiller byggenormer for innovasjon?

Finn Ørstavik med artikkelen Innovation as re-institutionalization: a case study of technological change in housebuilding in Norway

Hva skjer når IKEA etablerer seg i Vestfold?

Per Egil Pedersen med rapporten Når IKEA kommer til by'n