Ansatte ved SIL. Foto: Stein Hofve

Senter for innovasjon og ledelse

Vi tilbyr kompetanse for ledere og innovatører i både offentlig, privat og frivillig sektor. De ansatte i senteret har bakgrunn fra økonomi, ledelse, organisasjonsteori og sosiologi.

Kontakt oss

Senterleder: Professor Nina Prebensen

Besøksadresse:
Raveien 215
3184 Borre

Postadresse:
Pb. 235
3603 Kongsberg

Senteret er HBVs portal til ledelseskompetanse med vekt på innovasjon i offentlig- privat og frivillig sektor.

Vi mener at innovasjon  angår ledere i offentlig sektor så vel som i næringslivet.

Vi fokuserer på hvordan ledelse i vid forstand virker inn på innovasjoner innen både prosesser, tjenester og produkter. Vårt perspektiv passer for organisasjoner som ønsker kunnskap om hvordan nye ideer om organiseringsformer eller tjenester blir til realiserte endringer i samfunnet. Vi vil tilby perspektiver på innovasjon som kompletterer viten om produktinnovasjon og teknologisk nyskaping.

Kontakt oss

Senterleder: Professor Nina Prebensen

Besøksadresse:
Raveien 215
3184 Borre

Postadresse:
Pb. 235
3603 Kongsberg

  • Vår kompetanse

    Her er en liste over sentermedlemmene. Klikk på navnene på lista for CV, bilde og omtale