vivant

VIVANT Vestfold

«VIVANT Vestfold» står for Verktøy for Innovasjon i Varehandelssystemer i lys av IKEA-etableringen i Vestfold.

VIVANT Vestfold er både et innovasjonsprosjekt og et forskningsprosjekt.

Regionale forskningsfond har gitt en samlet bevilgning til prosjektet for 2015-18 på kr 4 000 000 (kroner fire millioner).

Det overordnede målet med innovasjonsprosjektet er å øke attraksjonskraften til varehandelssystemet i Vestfold.

Innovasjon i varehandelssystemer

Prosjektets overordnede ide er å utvikle, implementere og evaluere en verktøykasse for innovasjon i varehandelssystemer. Med verktøykasse mener vi en samling verktøy som 1) støtter kommunenes plan- og reguleringsprosesser innenfor varehandelssystemet (varehandel, bolig, trafikk og infrastruktur), 2) støtter næringsforeninger, sentrumsforeninger, 3.partsaktører og klyngeorganisasjoner i varehandelssystemet i innovasjonsaktiviteter som går på tvers av enkeltbedrifter og tradisjonelle sektorgrenser, og 3) støtter enkeltbedrifters, og spesielt små- og mellomstore bedrifters, entreprenørskap.

Bedriftsnettverksaktørene sikrer variert og bred representasjon i prosjektet, men noen av de mer framoverlente enkeltbedriftene vil også delta i konsortiet. De er plukket ut til prosjektet fordi de har vist høy innovasjonsvilje.

Aktører som er med i prosjektet:

 • Larvik kommune
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Janihus R Nilsen AS
 • Sandefjord næringsforening
 • Tønsberg kommune
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Tønsberg sentrumsutvikling AS
 • Sandefjord byen vår AS
 • Larvik næringsforening
 • Tinnies AS
 • Sandefjord kommune
 • Tønsberg næringsforening
 • Karlstad universitet
 • O Borgen AS
 • Bogart AS
 • HUI Research AB
 • Larvik by AS
 • Nordbyen senterforening AS
 • Bare barista kaffebar AS
 • Rambøll Norge AS

Varehandelen er Vestfolds største private enkeltsektor med ca. 19000 sysselsatte bare i varehandelsbedriftene. I september 2012 ga daværende Miljøverndepartementet tillatelse til etablering av et IKEA varehus på grensen mellom Sandefjord og Larvik kommune med åpning i 2015/16. Hvis man velger å tenke offensivt over dette er etableringen en anledning til innovasjon på flere nivåer: Enkeltbedrifter må åpenbart forberede seg på konkurransen, men på nivåene over (som foreninger og nettverk, byplanleggere, politikere og partier) må man også lykkes med nyskapende tilrettelegging.

 

Prosjektets nettside: www.vivant.no