Anniken Beckman og Trine Bratland
Anniken Beckman og Trine Bratland studerer medarbeiderdrevet innovasjon

Studerer medarbeiderdrevet innovasjon

To studenter ved master i innovasjon og ledelse ser nærmere på hva som påvirker ansatte til å delta aktivt i tidlig fase av idéutviklingen.

Studenter ved Master i innovasjon og ledelse, Anniken Beckman og Trine Bratland, studerer medarbeiderdrevet innovasjon.

Som en del av et større forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Kongsberg Maritime Merchant, ser studentene spesielt på hva som påvirker ansatte til å delta aktivt i tidlig fase av idéutviklingen.

– Bedriften benytter et it-basert verktøy som plattform for å fange opp og utvikle ideer. Vi tester hvordan gruppesammensetning og grad av involvering påvirker antall og type ideer, sier studentene.

– Og ja, vi har noen spennende funn så langt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til når oppgaven leveres.

I alt deltok 38 medarbeidere i testen.

– Det har vært utrolig lærerikt og ikke minst motiverende å jobbe med en konkret problemstilling i en så spennende bedrift som Kongsberg Maritime. Det er flott å bli involvert i et større prosjekt i regi av høyskolen. Vi både tror og håper at resultatene vil bli nyttige for bedriften, sier Beckman og Bratland.