Segmentering eller ikke? Det er spørsmålet.

Nina K Prebensen har publisert en ny artikkel sammen med to kollegaer fra Universitetet i Queensland, Australia.

Artikkelen tar for seg segmentering og diskuterer når og på hvilken måte ulike verktøy kan brukes for å segmentere et marked. Et av hovedpoengene i artikkelen er at segmentering må funderes i grunnleggende teoretiske perspektiver. Studien analyserer 2500 vinterturister i Nord-Norge. Resultatene fra studien indikerer to segmenter. Til tross for dette, viser en dyptgående analyse basert på Kotlers (1988) segmenteringskriterier at segmentene vanskelig lar seg skille mht målrettet marketing. Kriteriet «actionability» viser at segmentene kan nås med relativt lik markedsstrategi. 

Du kan lese hele artikkelen her.