Thomas Brekke, leder for prosjektet om innovasjonskultur og verdiskaping.
Thomas Brekke, leder for prosjektet om innovasjonskultur og verdiskaping.

Hvilke verdier som skapes av og for hvem?

Kongsberg Maritime Merchant og Høgskolen i Sørøst-Norge har utviklet et prosjekt om innovasjonskultur og verdiskaping.

Leder for prosjektet, Thomas Brekke, holdt et foredrag på Kongsberg Gruppens Teknologiråds årlige konferanse. Foredraget belyste det skiftet som nå foregår hvor tjenester får økt betydning for R&D bedrifters konkurransekraft. Det ble fokusert på spørsmålet om «hvilke verdier som skapes av og for hvem».

I foredraget ble deltagerne utfordret til å reflektere over begrepne «value, advantages og beneficiaries» og hvordan bedriften involverer kunden/brukeren i utviklingsprosessen. Videre ble påstanden om at verdier alltid samskapes og at deltakerne bidrar med ressurser, diskutert. Målgruppen for konferansen var R&D ledere i alle divisjonene.