event

Fra idé til suksess

Ny bok om å samskape verdifulle bedrifter.

Nina Katrine PrebensenNina Katrine Prebensen har doktorgrad fra Norges Handelshøgskole og er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) der hun leder forskningssenteret Innovasjon og Ledelse. Prebensen er også professor 2 ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Hun har forsket på markedsrelevante spørsmål og spesielt studert reiseliv og opplevelses- og eventbransjen fra både et kunde- og et bedriftsperspektiv.

Nina Katrine Prebensen har skrevet boken "Fra idé til suksess. Om å samskape verdifulle eventer". Boken er basert på forskning på- og praktisk arbeid med små oppstartsbedrifter i opplevelsesindustrien. 

Hvordan skapes suksessfulle eventer? Med utgangspunkt i nyere markedsføringsperspektiver, viser Prebensen hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet. Vi må først forstå betydningen av hva som skaper verdier for kundene og deretter tilrettelegge for at ulike målgrupper får dekket sine behov gjennom å delta i å skape verdier.

Boken fokuserer på verdiskapning i et samhandlingsperspektiv som skjer i relasjoner med andre mennesker og private og offentlige organisasjoner. Dersom et event opplever suksess i form av omsetning og oppmerksomhet, vil det få betydning også for menneskene og bedriftene i direkte kontakt med og rundt eventet. Suksessfulle eventer vil dermed også bidra til positiv aktivitet, samhold og læring i et gitt geografisk område.

Fra ide til suksess

Fra idé til suksess. Om å samskape verdifulle eventer er nyttig lesning for alle som arbeider innen tjeneste- og opplevelsesbransjene, men spesielt for ledere og ansatte som ønsker å skape verdier sammen med kundene. Videre vil boken egne seg for akademikere og studenter på ulike nivå, da den både fungerer som et praktisk verktøy og viser til nye og viktige teoretiske perspektiver fra tjeneste- og opplevelseslitteraturen.

Nina Katrine PrebensenNina Katrine Prebensen har doktorgrad fra Norges Handelshøgskole og er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) der hun leder forskningssenteret Innovasjon og Ledelse. Prebensen er også professor 2 ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Hun har forsket på markedsrelevante spørsmål og spesielt studert reiseliv og opplevelses- og eventbransjen fra både et kunde- og et bedriftsperspektiv.